3K kinderopvang Buitenschoolse opvang

3K Kinderopvang  verzorgt de professionele opvang voor Burdaard, Rinsumageest en omstreken. Wij zijn gevestigd in het Multi Functioneel Centrum (MFC). Het MFC staat door middel van een droogloop in verbinding met de basisschool. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar worden na schooltijd door een deskundig pedagogisch medewerkster opgevangen Ook is de BSO open op schoolvrije dagen en ook tijdens schoolvakanties.

De BSO-ruimte is sfeervol en functioneel ingericht. Centraal in de ruimte staat een lange tafel met stoelen en een bank waarbij de kinderen gezamenlijk fruit, crackertje en drinken krijgen.
Verder zijn er in de ruimte gezellige hoeken gecreëerd zoals een poppenhoek, winkelhoek, leeshoek, autohoek, bouwhoek en de relaxhoek. Naast het vrij spelen bieden wij ook verschillende knutsel- en spelactiviteiten aan.

Kindvriendelijk, ontwikkeling, veiligheid, gezelligheid en ontspanning zijn enkele kreten die bij ons hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat de kinderen op de eerste plaats komen en zelf mogen bepalen wat, met wie en wanneer ze wat willen gaan doen.

Op de omheinde buitenspeelplaats kunnen de kinderen zich prima vermaken in de grote zandbak, op de wiebelhond en met het uitdagende buitenspeelgoed. Ook wordt er vaak gespeeld op het dorpsplein, welke gelegen is aan de voorzijde van het gebouw. Daar bevinden zich een grote voetbalkooi en diverse speeltoestellen. Indien het weer het toelaat proberen wij elke dag buiten te spelen.

Kinderopvang gecombineerd met muziekles, zwemles en sportles. Ouders moeten deze activiteiten vaak organiseren na werktijd.  3K kinderopvang in Burdaard gaat de opvang combineren met activiteiten waardoor er meer rust bij de kinderen en de ouders zal ontstaan.

Voorwaarden

3K kinderopvang – Burdaard hanteert het volgende beleidsplan;

Pedagogisch beleidsplan 3K Kinderopvang

GGD Fryslân inspectierapport

Jaarlijks controleert GGD Fryslân of de opvanglocatie en de medewerksters voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Deze controle wordt weergegeven in een inspectierapport.

GGD Inspectierapport Burdaard

NEEM CONTACT OP OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN

Shopping Basket